Wnioski do pobrania

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel składa wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika lub przesyła listem poleconym.

Wierzyciel powinien we wniosku wskazać sposoby egzekucji oraz wszelkie znane mu informacje o dłużniku takie jak PESEL, NIP, REGON, KRS, nr dowodu osobistego, miejsce pracy, źródła utrzymania, rachunki bankowe etc.

Stosownie do art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika.

Przygotowaliśmy poniżej wzory wniosków egzekucyjnych.

  • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego KM (pobierz)
  • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego KMP (alimentów) (pobierz) (pobierz)
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (pobierz (pobierz)
  • Wniosek o podwyższenie alimentów (pobierz) (pobierz)
  • Podanie o wydanie zaświadczenia do funduszu, 500+ (pobierz) (pobierz)
  • Formularz wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (pobierz)